»
Ana Sayfa
»
Madeni Yağlar
»
Madeni Yağ Sözlüğü
»
Sık Sorulan Sorular
»
Ürün Kataloğları
 
Taşlama Sıvıları
Bor Yağları
Hidrolik Yağlar
Pür Kesme Yağları
Honlama ve Finiş Taşlama Yağları
Isıl İşlem Yağları
Isı Transfer Yağları
Genel Yağlama ve Hadde Yağları
Koruyucu Yağlar
Gresler
Pür Sıvama Çekme Yağları
Su İle Karış.Sıv.Çek. Yağları
Kızak Yağları
Dişli Yağları
Açık Dişli ve Halat Yağları
Sıcak Şekil verme Yağları

 

MADENİ YAĞLAR SÖZLÜĞÜ

AKMA NOKTASI

Yağların akabildiği son sıcaklığı belirleyen testtir. Özellikle stoklama ve ortam çalışma sıcaklığı açısından önemli bir testtir.

AKMA NOKTA DÜŞÜRÜCÜ KATIKLAR

Bu tip katıklar, yağlarda vaks kristalizasyonuna engel olarak akma noktasını düşürürler.

ANİLİN NOKTASI

Anilin noktası, yağların anilin ile berrak bir karışım oluşturduğu sıcaklığı tespit ederek, parafinik, naftanik ve aromatik yapılarını belirleyen test metodudur.

ANTİOKSİDAN KATIKLAR

Yağlarda yaşlanmayı geciktiren katıklardır.

API

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün kısaltmasıdır. Dünyada motor yağı performans seviyelerini belirleyen en önemli kuruluşlardan biridir.

TOPLAM ASİT SAYISI

Yağın yapısındaki asidik bileşen miktarının belirlendiği test metodudur.

ASTM

American Society for Testing and Materials ( Amerikan Standartları Birliği) dünyaca kabul edilmiş standart test metotlarını yayınlar.

AŞINMA ÖNLEYİCİ KATIKLAR

Bu tip katıklar, birbirine karşı çalışan iki metal yüzeyi arasında yağlayıcı bir film tabakası oluşturarak aşınmayı önleyen katıklardır.

AŞIRI BASINÇ KATIKLARI

Bu tip katıklar, metal yüzeyi ile reaksiyona girerek yağların ağır yük altında çalışmasını sağlayan katıklardır.

BAKIR KOROZYON TESTİ

Bakır plaka üzerinde renk değişimi tespiti ile yağlayıcının bakır malzemeler üzerindeki korozyonunu belirlemeye yarayan test metodudur.

BAZ YAĞ

Rafineriler tarafından petrolün rafinasyonu ile üretilen, mineral esaslı ve yarı sentetik yağlarda kullanılan, taşıyıcı görevi üstlenen karbon türevleridir.

ÇOK DERECELİ YAĞLAR

Hem yazın hem de kışın kullanılabilen, viskozite endeksi geliştirici katık ihtiva eden motor yağlarıdır.

DAMLAMA NOKTASI

Greslerin eriyip damladığı dereceyi veren testtir.

DETERJAN – DİSPERSAN KATIKLAR

Bu tip katıklar, deterjan dispersan özellikleri dolayısı ile kirlilikleri bünyelerine alıp filtreye taşırlar.

DIN

Deutsche Industrie Norm ( Alman Test Standartları Birliği), Alman test metotlarını yayınlayan ve güncelleyen kurumdur.

DÖRT BİLYA AŞINMA ÇAPI

Bu test metodu ile, birbirine karşı çalışan iki metal yüzeyin (standart bilyeler) üzerinde oluşan aşınma çapı (dolayısı ile yağın aşınma önleme özelliği) ve artan yük altında bilyeler arası kaynama yükü tespit edilir.

EMÜLSİYON

İki karışmayan fazın (su ve yağ), başka kimyasallar aracıyla (emülgatörler) karıştığı heterojen sistemlere verilen isimdir.

HAVA BIRAKMA TESTİ

Yağlarda, bünyelerine giren havayı bırakabilme eğilimini belirleyen testtir.

İŞLENMİŞ PENETRASYON

Greslerde, 60 darbe çalıştırıldıktan sonra gresin 25 °C’ deki kıvamını belirleyen testtir.

KATIK

Bazyağ ile beraber harmanlandığında, bazyağa aşınma önleme, akma noktası düşürme, oksidasyonu engelleme, köpürme eğilimini azaltma gibi özellikler sağlayan maddelere verilen genel isimdir.

KİNEMATİK VİSKOZİTE

Yağların akmaya gösterdiği direncin, yani akışkanlığının tayin edildiği testtir. Endüstriyel uygulamalar için 40 °C’de, otomotiv sektöründeki uygulamalar için 100 °C’de ölçülür, birimi mm²/s veya cSt dir..

 

KOROZYON ÖNLEYİCİ KATIKLAR

Bu tip katıklar, metal ile havadaki oksijen arasına bir koruyucu film oluşturarak paslanmayı önlerler.

KOROZYON TESTİ ASTM (D-665)

Yağların, sulu ortamda korozyon dayanımını belirler.

KÖPÜK ÖNLEYİCİ KATIKLAR

Bu tip katıklar köpük oluşumunu minimize ederler.

MSDS

Material Safety Data Sheet (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu), ürünlerin kullanımı sırasında gerekli güvenlik, çevre ve sağlık ile ilgili bilgileri içeren dokümandır. Her ürünün malzeme güvenlik bilgi formu, kullanımından evvel okunmalıdır.

NAS

"National Aerospace Standard" olarak geçen, yağlarda bulunan mikron boyundaki partikül dağılımını belirleyen test metodudur.

OEM

Orijinal ekipman üreticisi anlamına gelen kısaltmadır. Bir çok ürünümüz OEM onayına sahiptir.

PARLAMA NOKTASI TAYİNİ

Yağların, parlama ve yanma noktalarını belirleyen testtir. Bu değerler, çalışma güvenliği açısından önemlidir.

PARTİKÜL DAĞILIMI

Yağların içinde bulunan mikron bazındaki partiküllerin dağılımını belirleyen test metodudur.

SAE

Society of Automotive Engineers ( Otomotiv Mühendisleri Birliği) olarak geçen, motor ve şanzıman yağı viskozite sınıflandırmalarını belirleyen kuruluştur.

SUDAN AYRILMA TESTİ

Yağların sudan ayrılabilme özelliklerini belirleyen testtir. Sudan ayrılmış yağ miktarı, su miktarı ve emülsiyon miktarı olarak ölçülür.

TEK DERECELİ YAĞLAR

Yazın ve kışın farklı viskozite sınıflarında kullanılan, viskozite endeksi geliştirici katıklar ihtiva etmeyen motor yağlarıdır.

TOPLAM BAZ SAYISI

Özellikle Motor yağlarında, yanma sırasında ortaya çıkan asidik ürünleri nötralize etme gücünü belirten değerdir.

TOST OKSİDASYON TESTİ

Yağların oksidasyon dayanımını yani kullanım ömrünü belirleyen testtir.

VİSKOZİTE ENDEKSİ

Yağların viskozite değerlerinin sıcaklık ile değişimini belirleyen bir değerdir. Viskozite endeksi yükseldikçe, sıcaklık artışı ile viskozite daha az düşer, dolayısı ile özellikle hidrolik sistemlerde kaçakların ve güç kaybının minimumda olması sağlanır.

VİSKOZİTE ENDEKSİ GELİŞTİRİCİ KATIKLAR

Artan ısı karşısında yağın incelmesini azaltan, yani viskozite endeksini yükselten polimerik katıklardır.

 

Belgin,Lubex,belgin,lubex,yağ,sanayi yağı,diferansiyel yağı,honlama yağı,yüzey temizleyiciler,ısı transfer yağları,madeni yağlar,motor yağı,dizel yağlar,benzinli yağlar,şanzıman yağı,diferansiyel yağı,gıda yağı,gıda sanayi yağları,belgin yağları,tekstil yağları,sanayi yağları,ısıl işlem yağları,sıcak şekil verme yağları,tel çekme yağları,enjektör ayar sıvısı,gresler,gres yağı,gres,dişli yağları,kızak sanayi yağları,korozyon önleyici yağlar,dişli yağları,yağ teknesi,varil yağ,açık yağ,toptan madeni yağ,perakende madeni yağ,taşlama,taşlama sıvıları,pür kesme yağları,hidrolik yağ,hidrolik yağlar,soğutma yağları,taşlama sıvıları,amortisör yağları,yardımcı yağlar,YAĞ,MADENİ YAĞ,YAĞCI,TOPTAN YAĞ,PERAKENDE MADENİ YAĞ,BELGİN,MOTOR YAĞLARI,,bor,elal,elal,teknik,

 
Muhtelif Yağlar
Temizleyiciler
Motor Yağları
Şanzuman ve Difarensiyel Yağları
Proses Yağları
Tekstil Yağları
Isı Bakteristler
Erozyon Yağları
Enjektör Ayar Sıvıları
Amortisör Yağları
Kalıp Ayırıcı Yağlar
Su İle Kompresör  Yağları
Deniz Yağları
Gıdaya Uygun Yağlar
Otomotiv Yan ürünleri
Zincir Yağları
Spasiyal
 

 

E-Mail | Tasarım-tAciAlbAy 2009 | Min.Res. 1024x768 |